ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សេចក្តីជូនដំណ...

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតបណ្តោះអាសន្ន នៅក្រុងតាខ្មៅ

0

កណ្ដាល: សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតបណ្តោះអាសន្ន នៅសង្កាត់កំពង់សំណាញ់ ក្រុងតាខ្មៅ

– មូលហេតុ៖ កែសម្រួលបំពង់ទំហំ ២២៥មម ។
– ទីតាំង៖ លើផ្លូវKTM237 ។
– ផ្ទៃសេវាផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ទឹកបណ្តោះអាសន្ន៖ លើផ្លូវ237 សង្កាត់កំពង់សំណាញ់ ក្រុងតាខ្មៅ ។
– រយ:ពេល៖ នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ចាប់ពីម៉ោង២១:០០នាទីយប់ ដល់ម៉ោង ២៣:០០នាទីយប់ ៕

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.