ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ផ្លូវលេខ ១១០​...

ផ្លូវលេខ ១១០​ នៅខេត្តកណ្ដាល បាក់ចូលទន្លេយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ

0

កណ្ដាល: ផ្លូវលេខ ១១០ បានបន្តបាក់ចូលទន្លេជាបន្តបន្ទាប់ ត្រង់ចំណុច PK40 និង PK4 ស្ថិតភូមិក្បាលកោះតូច ឃុំតាលន់ ស្រុកស្អាង ខេត្តកណ្តាល កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩។

បច្ចុប្បន្ន ក្រសួងនិងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ កំពុងសិក្សារកវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយ និងជួសជុលបន្ទាន់៕

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.