ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សេចក្តីជូនដំណ...

សេចក្តីជូនដំណឹង! ពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរពីកំពង់ចាម ទៅស្រុកស្ទឹងត្រង់ រឺពីស្រុកស្ទឹងត្រង់ មកកំពង់ចាមវាងផ្លូវផង

0

កំពង់ចាម: នៅថ្ងៃទី២៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ស្ពានកៀនជ្រៃ ឃុំកៀនជ្រៃត្រូវទឹកច្រោះជើងទំរនឹងអាចស្រុតបាក់ ដែលពុំអាចឲ្យយានយន្តគ្រប់ប្រភេទធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់បានឡើយ។

អាស្រ័យដូចបានជំរាបជូនខាងលើ សូមបងប្អូនដែលត្រូវធ្វើដំណើរពីកំពង់ចាម ទៅស្រុកស្ទឹងត្រង់ រឺពីស្រុកស្ទឹងត្រង់ មកកំពង់ចាម សូមវាងទៅផ្លូវឃុំស្រក ជាបណ្តោះអាសន្នសិន ដើម្បីអាជ្ញាធរជួសជុល ស្ថាបនាឡើងវិញ៕

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.