ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ជួយស៊ែរបងប្អូ...

ជួយស៊ែរបងប្អូន ដើម្បីផ្ដល់ដំណឹងដល់ម្ចាស់ រើសបានអត្តសញ្ញានប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

0

ភ្នំពេញ: កាលពីយប់ថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ កម្លាំងល្បាតប៉ុស្តិ៍នគរបាល រដ្ឋបាលអូរឫស្សីទី១ រើសបានអត្តសញ្ញានប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ០១សន្លឹក បើបងប្អូន ឬុមានអ្នកស្គាល់ សូមជួយផ្ដល់ដំណឹងឲ្យម្ចាស់មកទទួលយកវិញ នៅស្នាក់ការប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលអូរឫស្សីទី១៕

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.