ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សេចក្តីជូនដំណ...

សេចក្តីជូនដំណឹង! ការបិទការចម្លងយានយន្តគ្រប់ប្រភេទចូលរាជធានីភ្នំពេញ

0

សេចក្តីជូនដំណឹង! ចាប់ពីម៉ោង ១០និង០០ នាទីព្រឹក រហូតដល់ម៉ោង១១និង៣០ នាទី នៅថ្ងៃទី ១០-១១-១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩
១. បិទការចម្លងយានយន្តគ្រប់ប្រភេទចូលរាជធានីភ្នំពេញ នៅកំពង់ចម្លងអរិយក្សត្រ-ភ្នំពេញ លើកលែងរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ និងរថយន្តមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ច ។
២. បិទចរាចរាណ៍រថយន្តដឹកទំនិញ
គ្រប់ប្រភេទចូលរាជធានីភ្នំពេញ នៅលើផ្លូវជាតិលេខ១, ផ្លូវជាតិលេខ២, ផ្លូវជាតិលេខ៣, ផ្លូវជាតិលេខ៤, ផ្លូវជាតិលេខ៥ និងផ្លូវជាតិលេខ៦ ៕

 

 

 

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.