ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សមត្ថកិច្ចផាក...

សមត្ថកិច្ចផាកន័យក្នុងស្ថានភាពគ្មានវិញ្ញាបនបត្រត្រួត ពិនិត្យ លក្ខណៈ បច្ចេកទេស (ឈៀក)

0

សមត្ថកិច្ចសូមបញ្ជាក់ថាករណីឈ្មោះ គឹម វ៉ាង ត្រូវពិន័យក្នុងស្ថានភាពគ្មានវិញ្ញាបនបត្រត្រួត ពិនិត្យ លក្ខណ: បច្ចេកទេស (ឈៀក) និងគ្មាន ស្ទីកឃើរបិទកញ្ចក់រថយន្ត និយាយរួមជារថយន្តគ្មានឆៀកតែម្តង។ ពេលនោះ គឹម វ៉ាង បានយល់ព្រមផ្តិតមេដៃ បង់ពិន័យដោយគ្មានការតវ៉ាអ្វីឡើយ ។ ក្រោយមកស្រាប់តែមានការ ប្រឌិតព័ត៌មានមិនពិតថាសមត្ថកិច្ចពិន័យក្នុងករណីរថយន្តមានស្ទីកឃើរឆៀកនៅកញ្ចក់ដោយគ្រាន់តែមិន បានយកវិញ្ញាបនបត្រតាមខ្លួនទៅ វិញ។ សមត្ថកិច្ចសូម ធ្វើការបដិសេធន៍ និងចាត់ការ រកជនផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនេះ ព្រមទាំងស្នើសាធារណជន រួមគ្នាទប់ស្កាត់ព័ត៌មានក្លែងក្លាយ៕

 

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.