ព័ត៌មានជាតិ

បុគ្គលិកហាងម្ហូបចិន ស៊ាវស៊ាវ ចូលធ្វើការវិញហើយ ក្រោយពីឯកភាពគ្នា ជាមួយថៅកែហាង

ភ្នំពេញៈ បុគ្គលិកនៃភោជនីយ៍ដ្ឋានចិនយីហោ ស៊ាវស៊ាវ បានសម្រេចចិត្តចូលធ្វើការវិញហើយ កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី២០...

ព័ត៌មានជាតិ

លោក ជុំ មី បានចោទសំណួរទៅកាន់ជនជាប់ចោទ នួន ជា នៅចុងបញ្ចប់នៃការផ្តល់សក្ខីកម្មរបស់ខ្លួន

(ភ្នំពេញ)៖ អតីតអ្នកទោសគុកទួលស្លែង លោកជុំ មី បានចោទសំណួរទៅកាន់ជនជាប់ចោទ...