ផ្ទះ ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា ទំនើបហួសមិនបា...

ទំនើបហួសមិនបាច់ប្រើកាស់ក៏អាចស្ដាប់ការសន្ទនាបាន

0

Sgnl គឺជាខ្សែនាឡិកាឆ្លាតវៃដែលអនុញ្ញាតឱ្យយើងធ្វើការទទួលហៅទូរស័ព្ទតាមរយ:ចុងម្រាមដៃ។ គ្រាន់តែដាក់ចុងម្រាមដៃរបស់យើងទៅលើត្រចៀកនោះនឹងអាចស្ដាប់ការសន្ទនាបានហើយឆ្លើយឆ្លងទៅវិញតាមមីក្រូហ្វូនដែលបានបង្កប់នៅលើខ្សែ។ Sgnl អាចប្រជាមួយនាឡិកាដែលមានស្រាប់ជំនួសរបស់ដែលមានភ្ជាប់មកជាមួយ Sgnl ឬអាចប្រើបានជាមួយ Apple Watch, Samsung Gear ជាដើម។

ចំណុចពិសេសរបស់ Sgnl មិនមានការរំខានពីសំឡេងខាងក្រៅ មានសំឡេងច្បាស់ខ្លាំងដោយគ្មានការបារម្ភលួចស្ដាប់ពីអ្នកដ៏ទទៃ ដាស់តឿនពេលមានការខលចូលនៅលើខ្សែ។

Sgnl សែនាឡិកាឆ្លាតវៃក៏មានបំពាក់ប្រព័ន្ធមួយចំនួនដូចជាការវាស់ចង្វាក់បេះដូង ចំនួនការដើរ សារដាស់តឿន និងការកត់ត្រាខលរបស់យើងផងដែរ។

មតិយោបល់