ព័ត៌មានជាតិ

ប្រជាពលរដ្ឋជិតឆ្ងាយ ចូលរួមពិធីចាប់ត្រី តាមទំនៀមទម្លាប់បុរាណខ្មែរ រហូតទៅដល់ជាង១ម៉ឺននាក់ នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ

ត្បូងឃ្មុំៈ អាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ នៅបឹងក្រម ឃុំជាំក្រវៀន...