ព័ត៌មានជាតិ

ដំណឹងល្អ! ស្ដីពីការប្រឡងជ្រើសរើសមន្រ្តីរាជការ​ឲ្យចូលបម្រើការងារ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្ម

ភ្នំពេញៈ (ពត័មានបឋម) មានករណីរថយន្តកូរ៉េបុកជាមួយម៉ូតូបណ្តាលឲ្យមនុស្សម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ នាវេលាម៉ោង៨និង២០នាទីយប់ថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១...

Read More ⇾
ព័ត៌មានជាតិ

ដំណឹងល្អ! ស្ដីពីការប្រឡងជ្រើសរើសមន្រ្តីរាជការ​ឲ្យចូលបម្រើការងារ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្ម

ដំណឹងល្អ! ស្ដីពីការប្រឡងជ្រើសរើសមន្រ្តីរាជការ​ឲ្យចូលបម្រើការងារ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្ម សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨...

ព័ត៌មានជាតិ

​​ដំណឹងល្អ! ស្ដីពីការប្រឡងជ្រើសរើសមន្រ្តីរាជការ និងសិស្ស-និស្សិតឲ្យចូលបម្រើការងារ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ​មន្រ្តីពន្ធនាគារ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨

​​ដំណឹងល្អ! ស្ដីពីការប្រឡងជ្រើសរើសមន្រ្តីរាជការ និងសិស្ស-និស្សិតឲ្យចូលបម្រើការងារ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ​មន្រ្តីពន្ធនាគារ...

សិក្សា និងអប់រំ

ការប្រឡងជ្រើសរើសមន្រ្តីរាជការចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម

សេចក្តីជូនដំណឹង ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ សិស្ស...

សិក្សា និងអប់រំ

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការប្រឡងជ្រើសរើសមន្រ្តីរាជការ ក្របខណ្ឌក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សាធារណ:ជន សិស្ស...