សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​ស្ដី​ពី​អាហារូបករណ៍​វគ្គ​បណ្ដុះបណ្ដាល​ភាសា​អង់គ្លេស​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល RELC

សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​ស្ដី​ពី​អាហារូបករណ៍​វគ្គ​បណ្ដុះបណ្ដាល​ភាសា​អង់គ្លេស​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល RELC ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៨ ដល់​មន្ត្រី​អប់រំ និង​គ្រូ​បង្រៀន ចំនួន​១៣​កន្លែង - ដាក់​ពាក្យ​តាម (...

វចនានុក្រមពេទ្យដែលសំខាន់សម្រាប់អ្នកសិក្សា

ដូចជាយើងដឹងហើយថា ការសិក្សាមុខវិជ្ជាពេទ្យ វាពិតជាលំបាក ព្រោះតែនិស្សិតភាគច្រើនមិនយល់នូវពាក្យបច្ចេកទេស ក្នុងភាសាអង់គ្លេស ហើយពេលខ្លះទៀតពួកគេយល់ពាក្យខុសក្នុងភាសាអង់គ្លេស។​ ក្នុងវចន...

សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​ស្ដី​ពី​ការ​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​និស្សិត​អាហារូបករណ៍​ចូល​រៀន​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្ររង នៅ​វិទ្យាស្...

សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​ស្ដី​ពី​ការ​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​និស្សិត​អាហារូបករណ៍​ចូល​រៀន​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្ររង នៅ​វិទ្យាស្ថាន​បច្ចេកវិទ្យា​កំពង់ស្ពឺ - ចាប់​ទទួល​ពាក្យ​ពី​ថ្ងៃ​ផ្សាយ​ដំណឹង​នេះ​...

សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង ស្ដី​ពី ​អាហារូបករណ៍​របស់​រដ្ឋាភិបាល​អាល្លឺម៉ង់​

សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង ស្ដី​ពី ​អាហារូបករណ៍​របស់​រដ្ឋាភិបាល​អាល្លឺម៉ង់​ដល់​កម្ពុជា​សម្រាប់​វគ្គ​បណ្ដុះបណ្ដាល​គ្រូ​បង្គោល​ខាង​ផ្នែក​កីឡា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ Leipzig ទៅ​សិក្សា​នៅ​ប្រទេស...

សំនួរចម្លើយប្រវត្តិវិទ្យាត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សា ទុតិយភូមិ

ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សា ទុតិយភូមិ ជិតមកដល់ សិស្សានុសិស្សទាំងអស់បានខិតខំសិក្សាយ៉ាងខ្លាំង ប៉ុន្តែពួកគេមួយចំនួនមិនដែលបានស្វែងយល់ពីគំរូវិញ្ញាសាដែលបានធ្លាប់ចេញពីឆ្នាំចាស់ៗនៅឡើ...

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការជ្រើសរើសនិស្សិតឲ្យចូលរៀននៅវិទ្យាស្ថានជាតិសង្គមកិច្ចសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ – ២០១៨...

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការជ្រើសរើសនិស្សិតឲ្យចូលរៀននៅវិទ្យាស្ថានជាតិសង្គមកិច្ចសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ - ២០១៨ វិទ្យាស្ថានជាតិសង្គមកិច្ចដែលជាគ្រឹះស្ថានរបស់រដ្ឋ សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សាធ...

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​សញ្ញាបត្រសមមូលដែលអាចដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិប្រឡងសម្រាប់ក្របខណ្ឌឆ្នាំ​២០១៧

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​សញ្ញាបត្រសមមូលដែលអាចដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិប្រឡងសម្រាប់ក្របខណ្ឌឆ្នាំ​២០១៧ក្រសួង​រ៉ែនិងថាមពល​សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់និស្សិតនិង​សាធារណជនជ្រាបអំពី សញ្ញាបត្រ​សម...

សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង ស្ដី​ពី ការ​ជ្រើសរើស​នាយក នាយិកា និង​នាយករង នាយិកា​រង​វិទ្យាស្ថាន​គរុកោសល្យ​រាជធានី​ភ្ន...

សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង ស្ដី​ពី ការ​ជ្រើសរើស​នាយក នាយិកា និង​នាយករង នាយិកា​រង​វិទ្យាស្ថាន​គរុកោសល្យ​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​ខេត្ត​បាត់ដំបង។- ដាក់​ពាក្យ​នៅ​នាយដ្ឋាន​បុគ្គលិក នៃ​ក្រសួ...

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការប្រឡងជ្រើសរើសគុនិស្សិតបច្ចេកទេសកម្រិតឧត្តម និងកម្រិតមូលដ្ឋាន

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការប្រឡងជ្រើសរើសគុនិស្សិតបច្ចេកទេសកម្រិតឧត្តម និងកម្រិតមូលដ្ឋាន ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សាធារណៈជនឲ្យបានជ្រាបថា ក្រស...

ចេះពាក្យអង់គ្លេសទាំងនេះ ពិតជាងាយស្រួលក្នុងការរៀនអង់គ្លេស

ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការរៀនអង់គ្លេស ឲ្យបានចេះលឿន ដំបូងយើងត្រូវចេះ ចាំ យល់នូវការប្រើប្រាស់ពាក្យក្នុងភាសាអង់គ្លេស ព្រោះការយល់ពាក្យភាសាអង់គ្លេស អាចជួយងាយស្រួលក្នុងការស្តាប់ និយាយ ស...

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី ការជ្រើសរើសនិស្សិតអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅសាធារណរដ្ឋឆែក សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨-២០១៩

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី ការជ្រើសរើសនិស្សិតអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅសាធារណរដ្ឋឆែក សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨-២០១៩ នាយកដ្ឋានកិច្ចការបរទេសសាធារណរដ្ឋឆែក បានចេញសេចក្តីប្រកាសក្នុងការផ្តល់អាហារូបករ...

ពាក្យអង់គ្លេសអ្នកគូរចេះដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការរៀនអង់គ្លេស

ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការរៀនអង់គ្លេស ឲ្យបានចេះលឿន ដំបូងយើងត្រូវចេះ ចាំ យល់នូវការប្រើប្រាស់ពាក្យក្នុងភាសាអង់គ្លេស ព្រោះការយល់ពាក្យភាសាអង់គ្លេស អាចជួយងាយស្រួលក្នុងការស្តាប់ និយាយ ស...

សំនួរចម្លើយរូបវិទ្យាត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុប

ដោយសារការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សា ទុតិយភូមិ ជិតមកដល់ សិស្សានុសិស្សទាំងអស់បានខិតខំសិក្សាយ៉ាងខ្លាំង ប៉ុន្តែពួកគេមិនដែលបានស្វែងយល់ពីគំរូវិញ្ញាសាដែលបានធ្លាប់ចេញពីឆ្នាំចាស់ៗនៅឡើយទ...

សេចក្ដី​ជូនដំណឹង​ស្ដីពី​អាហារូបករណ៍​សម្រាប់​សិស្ស​នារី ទៅ​សិក្សា​នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក

សេចក្ដី​ជូនដំណឹង​ស្ដីពី​អាហារូបករណ៍​សម្រាប់​សិស្ស​នារី ទៅ​សិក្សា​នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក តាមរយៈ​កម្មវិធី SHE-CAN ដែល​ជា​កម្មវិធី​មួយ​មាន​គោលបំណង​លើកកម្ពស់​អ្នកដឹកនាំ​ជា​ស្ត្រី​នៅ​ក្ន...

បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម (ប.ស.ស) ជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា ចំនួន(១០៦នាក់)

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការប្រឡងជ្រើសរើសបេក្ខជនបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យាឲ្យចូលបម្រើការងារនៅបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម (ប.ស.ស) សូមជម្រាបជូន...

ឱកាសការងាររដ្ឋ ( ចូលបម្រើការនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ)

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការជ្រើរើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា ដើម្បីបម្រើការងារនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ត្រូវការជ្រើរើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យាចំនួន៨០រូបដើម្បីបំពេ...

ការប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតមូលដ្ឋាន បង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យ

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតមូលដ្ឋាន បង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យ (១២+២) ចំនួន៦០០នាក់ រយៈពេលបណ្ដុះបណ្ដាល២ឆ្នាំ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ នៅមជ្ឈមណ្...

សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង ស្ដី​ពី ការ​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​គ្រូ​បឋមសិក្សា​ចំនួន​១៦០០​នាក់ និង​គ្រូ​មត្តេយ្យសិក្សា ចំនួន...

សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង ស្ដី​ពី ការ​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​គ្រូ​បឋមសិក្សា​ចំនួន​១៦០០​នាក់ និង​គ្រូ​មត្តេយ្យសិក្សា ចំនួន​២០០​នាក់ រយៈពេល​បណ្ដុះបណ្ដាល​២ឆ្នាំ ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៥ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​...

ឱកាសការងាររដ្ឋ ( ចូលបម្រើការនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ )

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ សូមប្រកាសជ្រើសរើសមន្រ្តីបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យា (ICT)ចំនួន១០រូបសម្រាប់ការងារពេញម៉ោងនៅលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងប្រ...

វិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងថ្នាក់ទី១២ និងប្រឡងប្រជែងផ្សេងៗ

វិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងថ្នាក់ទី១២ និងប្រឡងប្រជែងផ្សេងៗ ដោយសារតែមានការលើកកម្ពស់លើវិស័យអប់រំ ក្រសួងអប់មានការកែប្រែលើការប្រឡងសញ្ញាបត្រ​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយភូមិ​ ដូច្នោះហើយសិស្សានុសិស្ស...

អត្ថបទផ្សេងៗ