អចលន​ទ្រព្យ

ស្វែងយល់ពី គម្រោងសាងសង់ស្ពានអាកាស និងផ្លូវក្រោមដីរង្វង់មូលចោមចៅ

សូមស្វែងយល់ពី គម្រោងសាងសង់ស្ពានអាកាស និងផ្លូវក្រោមដីរង្វង់មូលចោមចៅ៖
១-ស្ពានអាកាសទី ១ ៖
-ជាស្ពានអាកាសមេ តភ្ជាប់ចរាចរ ពីមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី មកផ្លូវជាតិលេខ ៣ មានប្រវែង សរុប ៤០៨ម៉ែត្រ ទទឹង ១៥.៨ម៉ែត្រ ដែលមានចរាចរចំនួន ២គន្លងទៅ និង ២គន្លងមក
-ជម្រាលស្ពាន ៤.៥%
-កំពស់សុវត្ថិភាពអតិបរមា ដែលអាចចរាចរក្រោមស្ពានបាន ៥.៥ម៉ែត្រ
២-ស្ពានអាកាសទី ២ ៖
-បំបែកចេញពីស្ពានអាកាសមេ បត់ឆ្វេងតភ្ជាប់ចរាចរពីមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី ឆ្ពោះទៅផ្លូវវេងស្រេង
-សម្រាប់ចរាចរឯកទិស ដែលមានចំនួន ១គន្លងរថយន្ត និង ១គន្លងទោចក្រយានយន្ត
-មានប្រវែងសរុប ២០២ម៉ែត្រ ក្នុងនោះ ស្ពានអាកាស ប្រវែង ៤០ម៉ែត្រ ផ្លូវក្រោមដីប្រវែង ១១៨ម៉ែត្រ និងផ្លូវលើដីប្រវែង ៤៤ម៉ែត្រ
-ទទឹងស្ពាន ៥.២៥ម៉ែត្រ
៣-ស្ពានអាកាសទី ៣ ៖
-ជាស្ពានកោងបត់ឆ្វេង តភ្ជាប់ចរាចរពីផ្លូវវេងស្រេង
-មានប្រវែងសរុប ២០៦ម៉ែត្រ ក្នុងនោះ ស្ពានអាកាសប្រវែង ៦០ម៉ែត្រ ផ្លូវក្រោមដីប្រវែង ១១៨ ម៉ែត្រ និងផ្លូវលើដីប្រវែង ២៨ ម៉ែត្រ
-ទទឹងស្ពាន ៥.២៥ម៉ែត្រ សម្រាប់ចរាចរឯកទិស ដែលមានចំនួន ១គន្លងរថយន្ត និង១គន្លងទោចក្រយានយន្ត ។
៤-ផ្លូវក្រោមដី៖
-ជាផ្លូវតភ្ជាប់ចរាចរ ពីផ្លូវជាតិលេខ ៤ ទៅមហាវិថីសហព័ន្ឋរុស្សុី មានប្រវែងសរុប ៤៧០ ម៉ែត្រ ទទឹង ៨.៥ ម៉ែត្រ សម្រាប់ចរាចរឯកទិស ដែលមានចំនួន ២គន្លងរថយន្ត និង ១គន្លងទោចក្រយានយន្ត ។
៥-ផ្លូវអ៊ុតកៅស៊ូ៖
-ផ្លូវកោង តភ្ជាប់ចរាចរពីផ្លូវវេងស្រេង មកផ្លូវជាតិលេខ ៤ មានប្រវែងសរុប ១៣០ ម៉ែត្រ ក្នុងនោះ ផ្លូវក្រោមដី ប្រវែង ១៣ ម៉ែត្រ និងផ្លូវលើដី ប្រវែង ១១៧ ម៉ែត្រ មានទទឹងផ្លូវ ៨.៥ ម៉ែត្រ សម្រាប់ចរាចរឯកទិស ដែលមានចំនួន ២គន្លងរថយន្ត និង ១គន្លងទោចក្រយានយន្ត ។
-ផ្លូវលើផ្ទៃដី ៖ ជាផ្លូវមេ តភ្ជាប់ចរាចរពីផ្លូវជាតិលេខ ៤ មកផ្លូវវេងស្រេង មានប្រវែងសរុប ២៣៥ម៉ែត្រ ទទឹង ៨.៥ម៉ែត្រ សម្រាប់ចរាចរឯកទិស ដែលមានចំនួន ២គន្លងរថយន្ត និង ១គន្លងទោចក្រយានយន្ត ។

-ល្បឿនសុវត្ថិភាព ៤០ គីឡូម៉ែត្រ ក្នុង១ម៉ោង សម្រាប់ផ្លូវទទឹង ៨.៥ ម៉ែត្រ
-ល្បឿនសុវត្ថិភាព ២៥ គីឡូម៉ែត្រ ក្នុង១ម៉ោង សម្រាប់ផ្លូវទទឹង ៥.២៥ម៉ែត្រ និងទទឹង ៥.៥ម៉ែត្រ
-អាយុកាលប្រើប្រាស់ ១០០ ឆ្នាំ
-មានបំពាក់បង្គោលភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវ
-រៀបចំបណ្តាញលូជុំវិញបរិវេណស្ពានអាកាស និងអាងស្តុកទឹកក្រោមដី ព្រមទាំងបំពាក់ម៉ូទ័របូមទឹកស្វ័យប្រវត្តិ
-ដាក់ស្លាកសញ្ញាចរាចរ និងលាបគំនូសចរាចរ
-ប្រើប្រាស់រយៈពេលសាងសង់ ចំនួន ៣០ខែ៕

 

មតិយោបល់