A L T R O Z   N E W S

ថៃ នរ:វិទូ

ភ្ញាក់ផ្អើល! ភរិយាថៃ នរៈពិទូ ពរពោះជាង២ខែ ក្នុងពេលប្រឈមជាប់ពន្ធនាគារ ជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំសប្ដាហ៍នេះ

ភ្នំពេញៈ ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗជាតិ និងអន្តរជាតិ ក្នុងរយៈពេល១សប្តាហ៍ដែល...

ថៃ នរ:វិទូ ប្រឈមជាប់គុក ក្រោយរកឃើញពាក់ព័ន្ធគ្រឿងញៀន

នេះមិនមែនជាលើកទី១នោះទេ ដែលមានព័ត៌មានថាអតីតតារាសម្ដែងលោកថៃ នរៈវិទូ ដែលជាកូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកថៃ...