ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា

Canon Powershot SX720 HS មិនអាចយកកាមេរ៉ាស្មាតហ្វូនណាមកជំនួសបាន

ប្រាកដណាស់ថា កាមេរ៉ាស្មាតហ្វូនតម្លៃក្បែរពាន់ដុល្លាររបស់លោកអ្នកមានសមត្ថភាពអាចផ្តិតយករូបភាព-វីដេអូបានច្បាស់ល្អឥតខ្ចោះ ប៉ុន្តែ វានៅតែមិនអាចផ្ទឹមជាមួយ...