ផ្ទះ ព័ត៌មានសិល្បៈ និងកម្សាន្ត បវរកញ្ញាកម្ពុ...

បវរកញ្ញាកម្ពុជា ផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ក្រោយជាប់លេខ៣អន្តរជាតិ

0

ដោយសារតែបេក្ខនារីហង្ស ម៉ានីតា អាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានយ៉ាងល្អ ក្នុងការប្រកួតកញ្ញាឯកទេសចរណ៍អន្តរជាតិ ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ ទើបមានការងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងថា នាងជាបេក្ខនារីនៅប្រទេសកម្ពុជា ឬ ជាអណិកជនមកពីក្រៅប្រទេស។ ជាមួយនឹងចម្ងល់នេះ Post News បានធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍ដោយផ្ទាល់ ក្រោយពេលនាងជាប់ជ័យលាភីលេខ៣ ក្នុងចំណោមបេក្ខនារីមកពី៤១ប្រទេស។

ហង្ស ម៉ានីតា បានអះអាងថា នាងជាបេក្ខនារីរបស់កម្ពុជា ដែលមានទីកន្លែងកំណើតនៅរាជធានីភ្នំពេញ។ នាងថាខ្លួនជាសិស្សថ្នាក់ទី១២ ដែលទើបបញ្ចប់ការសិក្សា និងបានឈានចូលសិក្សានៅកម្រិតមហាវិទ្យាល័យប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្ដែមកពីនាងទទួលបានការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសបានជ្រៅជ្រះ ទើបនាងអាចប្រើភាសាអង់គ្លេស បានដូចជាភាសាកំណើត។ នាងថាខ្លួនបានចូលប្រលងកញ្ញាឯកនៅកម្ពុជា កាលពីប៉ុន្មានខែមុន ទើបបានទទួលឱកាសតំណាងឲ្យកម្ពុជា ចូលប្រកួតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បវរកញ្ញាឯកទេសចរណ៍អន្តរជាតិ កាលពីយប់ថ្ងៃទី ១៨ វិច្ឆិកា ។

ខាងក្រោមនេះជាបទសម្ភាសន៍ ក្រោយពេលបេក្ខនារីរូបបានឈ្នះម្កុដជាកញ្ញាឯកលេខ៣ នៅក្នងព្រឹត្តិការណ៍ កញ្ញាឯកទេសចរណ៍អន្តរជាតិប្រចាំឆ្នាំ២០១៦៖

%e1%9e%94%e1%9e%9c%e1%9e%9a%e1%9e%80%e1%9e%89%e1%9f%92%e1%9e%89%e1%9e%b6%e1%9e%80%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%96%e1%9e%bb%e1%9e%87%e1%9e%b6-1 %e1%9e%94%e1%9e%9c%e1%9e%9a%e1%9e%80%e1%9e%89%e1%9f%92%e1%9e%89%e1%9e%b6%e1%9e%80%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%96%e1%9e%bb%e1%9e%87%e1%9e%b6-2 %e1%9e%94%e1%9e%9c%e1%9e%9a%e1%9e%80%e1%9e%89%e1%9f%92%e1%9e%89%e1%9e%b6%e1%9e%80%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%96%e1%9e%bb%e1%9e%87%e1%9e%b6-3 %e1%9e%94%e1%9e%9c%e1%9e%9a%e1%9e%80%e1%9e%89%e1%9f%92%e1%9e%89%e1%9e%b6%e1%9e%80%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%96%e1%9e%bb%e1%9e%87%e1%9e%b6-4 %e1%9e%94%e1%9e%9c%e1%9e%9a%e1%9e%80%e1%9e%89%e1%9f%92%e1%9e%89%e1%9e%b6%e1%9e%80%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%96%e1%9e%bb%e1%9e%87%e1%9e%b6-5 %e1%9e%94%e1%9e%9c%e1%9e%9a%e1%9e%80%e1%9e%89%e1%9f%92%e1%9e%89%e1%9e%b6%e1%9e%80%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%96%e1%9e%bb%e1%9e%87%e1%9e%b6-6 %e1%9e%94%e1%9e%9c%e1%9e%9a%e1%9e%80%e1%9e%89%e1%9f%92%e1%9e%89%e1%9e%b6%e1%9e%80%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%96%e1%9e%bb%e1%9e%87%e1%9e%b6-7 %e1%9e%94%e1%9e%9c%e1%9e%9a%e1%9e%80%e1%9e%89%e1%9f%92%e1%9e%89%e1%9e%b6%e1%9e%80%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%96%e1%9e%bb%e1%9e%87%e1%9e%b6-8 %e1%9e%94%e1%9e%9c%e1%9e%9a%e1%9e%80%e1%9e%89%e1%9f%92%e1%9e%89%e1%9e%b6%e1%9e%80%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%96%e1%9e%bb%e1%9e%87%e1%9e%b6-9 %e1%9e%94%e1%9e%9c%e1%9e%9a%e1%9e%80%e1%9e%89%e1%9f%92%e1%9e%89%e1%9f%a4%e1%9f%a0-24 %e1%9e%94%e1%9e%9c%e1%9e%9a%e1%9e%80%e1%9e%89%e1%9f%92%e1%9e%89%e1%9f%a4%e1%9f%a0-23 %e1%9e%94%e1%9e%9c%e1%9e%9a%e1%9e%80%e1%9e%89%e1%9f%92%e1%9e%89%e1%9f%a4%e1%9f%a0-2 %e1%9e%94%e1%9e%9c%e1%9e%9a%e1%9e%80%e1%9e%89%e1%9f%92%e1%9e%89%e1%9f%a4%e1%9f%a0-1

មតិយោបល់