ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ​អ្នកស្ទឹងត្រ...

​អ្នកស្ទឹងត្រែង! ស្អែកដាច់ភ្លើង​ទៀតហើយ

0

​ស្ទឹងត្រែង: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីស្ទឹងត្រែង បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ចាប់ពីម៉ោង៨ព្រឹក ដល់ម៉ោង៣រសៀល អគ្គិសនីស្ទឹងត្រែងនឹងធ្វើការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី នៅតាមទីតាំងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់