ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកនៅសៀមរាបត...

អ្នកនៅសៀមរាបត្រៀម នឹងមានការដាច់ភ្លើងតំបន់មួយចំនួន នៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខ

0

សៀមរាប: យោងតាមសារផេកហ្វេសប៊ុករបស់អគ្គិសនីខេត្តសៀមរាប បានឲ្យដឹងថា​ នឹងធ្វើការផ្អាក់ផ្គត់ផ្អង់ចរន្តអគ្គិសនី តាមពេលវេលា និងទីតាំងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់