ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកខណ្ឌសែនសុ...

អ្នកខណ្ឌសែនសុខ ចង់ដឹងថ្ងៃដាច់ទឹកទេ?

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញបានឲ្យដឹងទាំងស្រុងថា ៖

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.