ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ចង់ដឹងអត់ វិធ...

ចង់ដឹងអត់ វិធីបង្ការ និងពន្លត់អគ្គិភ័យមានប្រសិទ្ធភាពបំផុត មានអ្វីខ្លះ?

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមផេកនាយកដ្ឋាននគរបាលបង្ការ ពន្លត់អគ្គិសនី និងសង្គ្រោះ អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ បានបញ្ជាក់ថា ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវមានករណីកិច្ច បង្ការ និងពន្លត់អគ្គិភ័យ ដោយត្រូវមានឧបករណ៍ បង្ការពន្លត់អគ្គិភ័យ ជាចាំបាច់
ត្រូវបញ្ឃប់ការប្រើប្រាស់កំប៉ុងហ្គាស់ចាសៗ ជាដាច់ខាត
ត្រូវចេះពីរបៀបពន្លត់អគ្គិភ័យ ដែលកើតឡើងបឋម…៕

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.