ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ខណៈនេះ កំពុងម...

ខណៈនេះ កំពុងមានភ្លៀងធ្លាក់ នៅខេត្តកោះកុង

0

កោះកុង: នារសៀលថៃ្ងទី៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ មានភ្លៀងធ្លាក់ ក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅ មធ្យមក្នុងស្រុកមណ្ឌលសីម៉ា និងស្រុកថ្មបាំង (ក្នុងតំបន់ព្រៃក្រៅតម្រង) ខេត្តកោះកុង៕

មតិយោបល់