ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ខណ:នេះ កំពុងម...

ខណ:នេះ កំពុងមានភ្លៀងធ្លាក់ នៅខេត្តកោះកុង

0

កោះកុង: នារសៀលថៃ្ងទី៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ មានភ្លៀងធ្លាក់ ក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅ មធ្យមក្នុងស្រុកមណ្ឌលសីម៉ា និងស្រុកថ្មបាំង (ក្នុងតំបន់ព្រៃក្រៅតម្រង) ខេត្តកោះកុង៕

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.