ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ភ្លៀងធ្លាក់ខ្...

ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងជាថ្មីម្តងទៀតនៅក្រុងព្រះសីហនុ

0

ព្រះសីហនុ: ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងជាថ្មីម្តងទៀតនៅយប់ថ្ងៃ១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩នេះ ធ្វើឲ្យតំបន់ទំនាបនានាក្នុងក្រុង រងនូវការជន់លិច ប៉ះពាល់លំនៅដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋនិងផ្លូវសាធារណ:មួយចំនួន៕

 

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.