ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ មានបងប្អូនប្រ...

មានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋភ្លេចកាបូបដូចខាងក្រោមនេះទេ!

0

បាត់ដំបង: សូមជម្រាបដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរទៅខេត្ត បាត់ដំបង បន្ទាយមានជ័យ ដែលបានភ្លេចកាបូប ហើយក្រុមការងាររដ្ឋាករបានរក្សាទុកដោយសុវត្ថិភាពនៅថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩នេះ។
សូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ: 096 360 0967
សូម ជួយ ស៊ែ រ ឲ្យ បាន ដល់ ម្ចាស់ កាបូប ផង!

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.