ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សមត្ថកិច្ចខណ្...

សមត្ថកិច្ចខណ្ឌច្បារអំពៅ ចុះបញ្ឈប់សកម្មភាព ជួបជុំផឹកស៊ី ចាក់ធុងបាស់ឡូឡា

0

ភ្នំពេញ: សមត្ថកិច្ចខណ្ឌច្បារអំពៅ បានចុះដល់ទីតាំងភ្លាមៗ ដើម្បីណែនាំ អប់រំ និងបញ្ឈប់សកម្មភាព ផឹកស៊ីចាក់ធុងបាស់ឡូឡា បង្កសំទ្បេងរំខានខ្លាំង ដល់អ្នកជិតខាង៕

មតិយោបល់