ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ភ្លៀងធ្លាក់ក្...

ភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅបង្គួរ គ្រប់ស្រុក-ក្រុង នៅខេត្តកោះកុង

0

កោះកុង: យោងតាមផេក ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ព្រឹក មានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅបង្គួរ នៅគ្រប់ស្រុក-ក្រុង ខេត្តកោះកុង ៕

មតិយោបល់