ព័ត៌មានសិល្បៈ និងកម្សាន្ត

លន់ ដាណេ និយាយអ្វីខ្លះ ក្រោយការសម្ដែងក្នុងបទនេនទុំ និង កាកា KH

ក្នុងដំណើរទៅសម្ដែង នៅប្រទេសអូស្ត្រាលី ដែលកៀកនឹងត្រលប់មកស្រុកវិញ នៅចុងខែតុលានេះ...