A L T R O Z   N E W S

លន់ ដាណេ

លន់ ដាណេ និយាយអ្វីខ្លះ ក្រោយការសម្ដែងក្នុងបទនេនទុំ និង កាកា KH

ក្នុងដំណើរទៅសម្ដែង នៅប្រទេសអូស្ត្រាលី ដែលកៀកនឹងត្រលប់មកស្រុកវិញ នៅចុងខែតុលានេះ...

លន់ ដាណេ កាក់កបក្រៅស្រុក

រយៈពេលច្រើនថ្ងៃមកហើយ ដែលតារាចម្រៀង និងជាតារាកំប្លែងល្បីឈ្មោះ កញ្ញា...