A L T R O Z   N E W S

applewatch

វិធី Update ប្រព័ន្ធ watchOS 4 លើ Apple Watch តាម iPhone

ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ watchOS 4 ពាំនាំមកជាមួយលក្ខណៈសម្បត្តិថ្មីៗជាច្រើនសម្រាប់នាឡិកាដៃ...

ទាំងនេះ គឺជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែល Apple នឹងប្រកាសចេញនៅព្រឹត្តិការណ៍ iPhone 8

នៅសល់តែប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះ ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់របស់ក្រុមហ៊ុន Apple នឹងមកដល់ហើយ។...