ផ្ទះ ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច ក្រុមហ៊ុនចិនច...

ក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន ២ គ្រោងបង្កើតរោងចក្រជាច្រើន បម្រើដល់វិស័យទឹកស្អាត នៅកម្ពុជា

0

ក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន ២ គឺក្រុមហ៊ុន Shanghai Mechanical Power Engineering និងក្រុមហ៊ុន Shanghai Micro Purification Technology បានបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍លើ ការអភិវឌ្ឍន៍លើវិស័យទឹកស្អាតនៅកម្ពុជា តាមរយ:ការបង្កើតឲ្យមានមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាល និងស្រាវជ្រាវវិស័យទឹកស្អាត កម្ពុជា-ចិន។ នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយកាលពីម្សិលមិញនេះ របស់ ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម។

លោក ឆាយអ៊ីងឡុង ប្រធានប្រតិភូក្រុមហ៊ុនចិន បានបញ្ជាក់នូវជំហររឹងមាំ ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ទឹកស្អាតនៅកម្ពុជា ក្នុងទិសដៅជួយលើ ៣ចំណុចគឺ បច្ចេកទេស ហិរញ្ញវត្ថុ និងវិនិយោគ។

យ៉ាងណាមិញ គំនិតវិនិយោគជាដំបូងគឺ ផលិតទុយោ តម្លើងម៉ាស៊ីនផលិតក្លរពី អំបិល និងបន្តបន្ទាប់ទៀតគឺ បង្កើតរោងចក្រផលិតផលិតផលផ្សេងៗ សម្រាប់បម្រើឲ្យវិស័យទឹកស្អាត។

លោក ចម ប្រសិទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម បានចាត់ទុកគម្រោងនេះ មានសារ:សំខាន់ណាស់ នឹងក្លាយជាថ្នាលបណ្តុះបណ្តាល ជាទីតាំងស្រាវជ្រាវ និងការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាដ៏មានសារ:សំខាន់បំផុត សម្រាប់កម្ពុជា។

គួរបញ្ជាក់ដែរថា ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានប្តេជ្ញាធ្វើយ៉ាងណា នឹងផ្តល់ជូនទឺកស្អាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រើប្រាស់ទូទាំងប្រទេស ឲ្យបាន ១០០ភាគរយនៅត្រឹមឆ្នាំ ២០២៥៕

មតិយោបល់