-

ហាងលក់យានយន្ត ពុំទាន់អាចចុះបញ្ជីយានយន្តជូនអតិថិជន គឺត្រូវពន្យារពេល

កាលពីម្សិលមិញនេះ យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានប្រកាសជាថ្មីថា ការអនុញ្ញាតឲ្យហាងលក់យានយន្ត ចុះបញ្ជីយានយន្តជូនអតិថិជន តាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម នឹងត្រូវបានពន្យារពេល ពុំមែនចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧នេះទេ។

ចំពោះកាលបរិច្ឆេទថ្មី ក្រសួងនឹងធ្វើការជូនដំណឹងនៅពេលក្រោយ ហើយការពន្យារពេលនេះ គឺដោយសារចំនួនហាងលក់យានយន្តនៅទូទាំងប្រទេស ដែលមកដាក់ពាក្យស្នើសុំសិទ្ធិ ក្នុងការចុះបញ្ជីយានយន្ត នៅមានចំនួនតិច។

យ៉ាងណាមិញ ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់រថយន្ត អាចធ្វើការចុះបញ្ជីរថយន្តដោយខ្លួ​​នឯងផ្ទាល់តាមរយ: អាសយដ្ឋាន៖ https://vehicle.mpwt.gov.kh/ រួចយកឯកសារច្បាប់ដើម ទៅតម្កល់នៅទីតាំងផ្តល់សេវាសាធារណ:របស់ ក្រសួងសាធារណការ ដើម្បីទទួលបានផ្លាកលេខ នឹងបណ្ណសម្គាល់រថយន្ត៕

មតិយោបល់