អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់ និងថ្នាក់​បណ្ឌិត នៅ​សកលវិទ្យាល័យ JENDERAL SOEDIRMAN ​ទៅ​សិក្សា​ន...

អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់ និងថ្នាក់​បណ្ឌិត នៅ​សកលវិទ្យាល័យ JENDERAL SOEDIRMAN ​ទៅ​សិក្សា​នៅ​សាធាណរដ្ឋ​ឥណ្ឌូនេស៊ី ដល់​និស្សិត​កម្ពុជា ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៩- កាលប...

ការប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទ COME  GO និង Get ក្នុងភាសាអង់គ្លេស

ការប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទ COME  GO និង Get ក្នុងភាសាអង់គ្លេស នៅថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀននូវការប្រើប្រាស់ កិរិយាសព្ទ COME GO និង GET  ដែលគេប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីទំនាក់ទនងគ្នាក្នុ...

ពាក្យអង់គ្លេសមួយចំនួនដែលសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់អ្នករៀនអង់គ្លេស

ពាក្យអង់គ្លេសមួយចំនួនដែលសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់អ្នករៀនអង់គ្លេស ថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនពាក្យ ដែលគេនិយមប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃក្នុងភាសាអង់គ្លេស។ ពាក្យខាងក្រោមនេះនឹងជួយអ្នក ពូកែ​ទាំងក្ន...

អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ និង​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់​ខ្ពស់ នៃ​រដ្ឋាភិបាល​​ប្រ៊ុយណេ​ដារ៉ូសាឡឹម ដល់​ន...

អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ និង​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់​ខ្ពស់ នៃ​រដ្ឋាភិបាល​​ប្រ៊ុយណេ​ដារ៉ូសាឡឹម ដល់​និស្សិត​កម្ពុជា​ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៨ - កាលបរិច្ឆេទ​ឈប់​ទទួល​ពាក្យ៖​ ថ្ងៃ​...

វិញ្ញាសាផែនដី និង​បរិស្ថាន​វិទ្យា​ប្រឡង​សញ្ញាបត្រ​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយភូមិ សម័យ​ប្រឡង ២១ សីហា ២០១៧

វិញ្ញាសាផែនដី និង​បរិស្ថាន​វិទ្យា​ប្រឡង​សញ្ញាបត្រ​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយភូមិ សម័យ​ប្រឡង ២១ សីហា ២០១៧ 

វិញ្ញាសា​ភូមិវិទ្យា (ថ្នាក់​វិទ្យាសាស្ត្រ​សង្គម ​)ប្រឡង​សញ្ញាបត្រ​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយភូមិ សម័យ​ប្រឡង ២១ សី...

វិញ្ញាសា​ភូមិវិទ្យា (ថ្នាក់​វិទ្យាសាស្ត្រ​សង្គម ​)ប្រឡង​សញ្ញាបត្រ​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយភូមិ សម័យ​ប្រឡង ២១ សីហា ២០១៧

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីអាហារូបករណ៍រដ្ធាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូង (KGSP)ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត និងបណ្ឌិត 

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីអាហារូបករណ៍រដ្ធាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូង (KGSP)ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត និងបណ្ឌិត ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងអាហារូបករណ៍https://goo.gl/wqUs1H 

វិញ្ញាសាសីលធម៌-ពលរដ្ឋ​(ថ្នាក់​វិទ្យាសាស្ត្រ​សង្គម ​)វិជ្ជា​ប្រឡង​សញ្ញាបត្រ​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយភូមិ សម័យ​ប្...

វិញ្ញាសាសីលធម៌-ពលរដ្ឋ​(ថ្នាក់​វិទ្យាសាស្ត្រ​សង្គម ​)វិជ្ជា​ប្រឡង​សញ្ញាបត្រ​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយភូមិ សម័យ​ប្រឡង ២១ សីហា ២០១៧

សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​ស្ដី​ពី​អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ទៅ​សិក្សា​នៅ Walailak University នៃ​ព្រះរាជាណាចក...

សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​ស្ដី​ពី​អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ទៅ​សិក្សា​នៅ Walailak University នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​ថៃ - ផុត​កំណត់​ថ្ងៃ​ទី ៖ ​ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៨ - សម្រាប់...

វិញ្ញាសាភាសាបារាំងប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម័យប្រឡង ២១ សីហា ២០១៧

វិញ្ញាសាភាសាបារាំងប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម័យប្រឡង ២១ សីហា ២០១៧

វិញ្ញាសា​គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់​វិទ្យាសាស្ត្រ ​)ប្រឡង​សញ្ញាបត្រ​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយភូមិ សម័យ​ប្រឡង ២១ សីហា ២០១...

វិញ្ញាសា​គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់​វិទ្យាសាស្ត្រ ​)ប្រឡង​សញ្ញាបត្រ​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយភូមិ សម័យ​ប្រឡង ២១ សីហា ២០១៧

អាហារូបករណ៍​វគ្គ​ខ្លី​របស់​ប្រទេស​ប្រ៊ុយណេដារ៉ូសាឡឹម ស្ដីពី “ការ​បង្កើន​ប្រសិទ្ធ​ភាព​ជំនាញ​ទំនាក់​ទ...

អាហារូបករណ៍​វគ្គ​ខ្លី​របស់​ប្រទេស​ប្រ៊ុយណេដារ៉ូសាឡឹម ស្ដីពី "ការ​បង្កើន​ប្រសិទ្ធ​ភាព​ជំនាញ​ទំនាក់​ទំនង​វិជ្ជាជីវៈ" ទៅ​សិក្សា​នៅ​ទីក្រុង​ដាណាំង សាធារណរដ្ឋ​សង្គម​និយម​វៀតណាម ដល់...

អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​ឧត្ដម​សិក្សា​នៅ​សកលវិទ្យាល័យ​ខនកេន ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​ថៃ សម្រាប់​និស្សិត​កម្ពុជា ឆ្នាំ...

អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​ឧត្ដម​សិក្សា​នៅ​សកលវិទ្យាល័យ​ខនកេន ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​ថៃ សម្រាប់​និស្សិត​កម្ពុជា ឆ្នាំ​សិក្សា២០១៨ - ផុត​កំណត់​ទទួល​ពាក្យ ៖ ថ្ងៃទី១៤ ខែ​មីនា ឆ្នាំ២០១៨ - សម...

សៀវភៅមគ្គុទេសក៍សម្រាប់ការជ្រើសរើស គ្រឹះស្ថានសិក្សា និងមុខជំនាញ បន្តការសិក្សានៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា

សៀវភៅមគ្គុទេសក៍សម្រាប់ការជ្រើសរើស គ្រឹះស្ថានសិក្សា និងមុខជំនាញ បន្តការសិក្សានៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា សម្រាប់​សិស្សានុសិស្ស ដែល​កំពុង​សិក្សា​នៅ​ថ្នាក់ទី១២ ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៧-២០១៨ នេ...

អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងថ្នាក់បណ្ឌិត ​ទៅ​សិក្សា​នៅ​ប្រទេស​ New Zealand សម្រាប់​និស្សិត​ក...

អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងថ្នាក់បណ្ឌិត ​ទៅ​សិក្សា​នៅ​ប្រទេស​ New Zealand សម្រាប់​និស្សិត​កម្ពុជា ឆ្នាំសិក្សា២០១៨ - ផុត​កំណត់​ទទួល​ពាក្យ ៖ ថ្ងៃទី១៤ ខែ​មីនា ឆ្នា...

ការ​ជ្រើសរើស​ស្ថាប័ន ឬ​បេក្ខជន​ឆ្នើម​ទទួល​រង្វាន់ Japan Foundation Awards ឆ្នាំ​២០១៨

ការ​ជ្រើសរើស​ស្ថាប័ន ឬ​បេក្ខជន​ឆ្នើម​ទទួល​រង្វាន់ Japan Foundation Awards ឆ្នាំ​២០១៨ លេខាធិការដ្ឋាន​នៃ Japan Foundation Awards ស្នើ​កម្ពុជា​ជ្រើសរើស​បុគ្គល ឬ​ស្ថាប័ន​ណាមួយ ដែ...

អាហារូបករណ៍​រយៈពេល​ខ្លី​របស់​អង្គការ យូណេស្កូ ទៅ​សិក្សា​នៅ​សហព័ន្ធ​រុស្ស៊ី ដល់​និស្សិត​កម្ពុជា ឆ្នាំ​សិក្...

អាហារូបករណ៍​រយៈពេល​ខ្លី​របស់​អង្គការ យូណេស្កូ ទៅ​សិក្សា​នៅ​សហព័ន្ធ​រុស្ស៊ី ដល់​និស្សិត​កម្ពុជា ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៨- កាលបរិច្ឆេទ​ឈប់​ទទួល​ពាក្យ៖​ ថ្ងៃ​ទី​០៣ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១...

វិញ្ញាសា​ គណិតវិទ្យា(ថ្នាក់​វិទ្យាសាស្ត្រ ​)ប្រឡង​សញ្ញាបត្រ​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយភូមិ សម័យ​ប្រឡង ២១ សីហា ២០១...

វិញ្ញាសា​ គណិតវិទ្យា(ថ្នាក់​វិទ្យាសាស្ត្រ ​)ប្រឡង​សញ្ញាបត្រ​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយភូមិ សម័យ​ប្រឡង ២១ សីហា ២០១៧

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី ការ​ប្រកួត​ជើងឯក​ស្ទែម (STEM Master Competition)

ការ​ប្រកួត​ជើងឯក​ស្ទែម (STEM Master Competition) ជា​ការ​ប្រកួត​ល្បងប្រាជ្ញា​ចំណេះដឹង​ទូទៅ ទាំង​ទ្រឹស្ដី​ និង​ទាំង​ការអនុវត្ត ក្រោម​ប្រធានបទ​ទាំង៤​រួមមាន៖ វិទ្យាសាស្ត្រ ( Scien...

ពាក្យអង់គ្លេសដែលសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នករៀនកម្រិតមធ្យម

ពាក្យអង់គ្លេសដែលសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នករៀនកម្រិតមធ្យម នៅថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀនពាក្យអង់គ្លេសមួយចំនួនដែលគេប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីទំនាក់ទនងគ្នាក្នុងការរស់នៅ។ ពាក្យខាងក្រោមនេះពិតជ...

អត្ថបទផ្សេងៗ