សិក្សា និងអប់រំ

លិខិតរដ្ឋបាល

លិខិតរដ្ឋបាលទាំងអស់នេះអាចសម្រួលអ្នកចង់សរសេរ ក្នុងការស្នើ ឬក៏ដាក់ពាក្រសំនានា ក្នុងការងាររដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋ...

សិក្សា និងអប់រំ

អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ កូរ៉េខាងត្បូង

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការជ្រើសរើសនិស្សិតអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ទៅសិក្សានៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូង ក្រោមកម្មវិធីទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ-កូរ៉េ (KOICA)។ ចាប់ទទួលពាក្យពីថ្ងៃនេះតទៅរហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា...

សិក្សា និងអប់រំ

ច្បាប់ភូមិបាល

ច្បាប់ភូមិបាល បង្កើតឡើងក្នុងគោលដៅកំណត់អំពីរបបកម្មសិទ្ធលើអចលនវត្ថុទាំងឡាយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងគោលបំណងធានាការពារសិទ្ធនៃកម្មសិទ្ធនិងសិទ្ធផ្សែងៗទៀតលើអចលនវត្ថុស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ១៩៩៣ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា...

សិក្សា និងអប់រំ

សៀវភៅនីតិក្រុមហ៊ុន

សៀវភៅនីតិក្រុមហ៊ុនដែលចងក្រង ដោយសមាគមច្បាប់ខ្មែរ ក្នុងគោលបំណងដើម្បីសម្របសម្រួល ឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងអស់មានដំណើរការបានល្អ...

សិក្សា និងអប់រំ

អាហារូបករណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យ West London ចក្រភពអង់គ្លេស

នាយកដ្ឋានអាហារូបករណ៍ចក្រភពអង់គ្លេសបានចេញសេចក្តីប្រកាសក្នុងការផ្តល់អាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេស (International Ambassador Scholarships at...

សិក្សា និងអប់រំ

សៀវភៅក្រមច្បាប់អនុវត្ត ចំពោះគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

សៀវភៅក្រមច្បាប់អនុវត្ត ចំពោះគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលចេញផ្សាយដោយធនាគារជាតិ...

សិក្សា និងអប់រំ

សៀវភៅកិច្ចព្រងព្រៀង នៅទីក្រុងប៉ារីសអំពីបញ្ហាកម្ពុជា

សៀវភៅកិច្ចព្រងព្រៀង នៅទីក្រុងប៉ារីសអំពីបញ្ហាកម្ពុជា គឺផ្តោតសំខាន់ទៅលើដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃជំលោះកម្ពុជា ហើយកិច្ចព្រងព្រាងនេះក៏ស្តីអំពី...

សិក្សា និងអប់រំ

សៀវភៅគណិតវិទ្យាអូឡាំពិច​​ ​ភាគ១

សៀវភៅគណិតវិទ្យាអាឡាំពិច ភាគ១ នេះអាចជួយដល់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ក្នុងការប្រឡងប្រជែងនានា ឬក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេស។ ចុចដោនឡូដ...

សិក្សា និងអប់រំ

អាហារូបករណ៍អូស្រ្តាលីនៅសកលវិទ្យាល័យMonash

នាយកដ្ឋានកិច្ចការបរទេសអូស្រ្តាលី បានចេញសេចក្តីប្រកាសក្នុងការផ្តល់អាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី (Monash International...

សិក្សា និងអប់រំ

អាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន

នាយកដ្ឋានកិច្ចការបរទេសជប៉ុន បានចេញសេចក្តីប្រកាសក្នុងការផ្តល់អាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន ( JFUNU...

សិក្សា និងអប់រំ

ផ្តល់អាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលនូវែលហ្សេឡង់

នាយកដ្ឋានកិច្ចការបរទេសនូវែលហ្សេឡង់ បានចេញសេចក្តីប្រកាសក្នុងការផ្តល់អាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលនូវែលហ្សេឡង់ (New Zealand...

សិក្សា និងអប់រំ

សៀវភៅលំហាត់គណិតវិទ្យាសម្រាប់ត្រៀមប្រឡងសិស្សពូកែថ្នាក់ទី៩

ដោយសារតែមានការលើកកម្ពស់លើវិស័យអប់រំ ក្រសួងអប់មានការកែប្រែលើការប្រឡងមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ ដូច្នោះហើយសិស្សានុសិស្សត្រូវសិក្សាឲ្យបានច្រើនជាងមុន។ ខាងក្រោមនេះជាសៀវភៅលំហាត់គណិតវិទ្យាសម្រាប់ត្រៀមប្រឡងសិស្សពូកែថ្នាក់ទី៩ ភាគ១...

សិក្សា និងអប់រំ

អាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅទីក្រុង​ប៉ារីស ​ប្រទេស​បារាំង

នាយកដ្ឋានអាហារូបករណ៍បារាំង បានចេញសេចក្តីប្រកាសក្នុងការផ្តល់អាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលបារាំង (Université Paris-Saclay International...

សិក្សា និងអប់រំ

ឱកាសអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅអូស្រ្តាលី

នាយកដ្ឋានអាហារូបករណ៍អូស្រ្តាលី បានចេញសេចក្តីប្រកាសក្នុងការផ្តល់អាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី (Macquarie Vice-Chancellor’s International...