ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ អាហារូបករណ៍ទៅ...

អាហារូបករណ៍ទៅសិក្សា នៅសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម

0

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា សូមជំរាបជូនដំណឹងដល់សាធារណជន សិស្ស និស្សិត ឲ្យបានជ្រាបថាក្រសួងនឹងបើកការ​ជ្រើសរើស​និស្សិត​អាហារូបករណ៍ចំនួន៩៩នាក់​ទៅ​សិក្សា​នៅ​សាធារណរដ្ឋ​សង្គម​និយម​វៀតណាម​ក្នុង​ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៧-២០១៨។

​- ផុត​កំណត់​ទទួល​ពាក្យ​ថ្ងៃ​ទី​១០ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៧
– សូមដាក់ពាក្យ​នៅ​ការិយាល័យ​អាហារូបករណ៍ និង​កម្មសិក្សា​នៃ​នាយកដ្ឋាន​ទំនាក់​ទំនង​វប្បធម៌ និង​អាហារូបករណ៍​ដែល​មាន​អាសយដ្ឋាន​អគារ​លេខ​២៣ ផ្លូវ​៣៦៩ ខាងកើត​ស្ថានីយ​ទូរទស្សន៍​អប្សរា​ប្រហែល​៥០​m។

មតិយោបល់