កម្មវិធី​ពិព័រណ៍​អប់រំ​អាមេរិក ដើម្បី​ស្វែង​យល់​ពី​ឱកាស​​បន្ត​ការ​សិក្សា​នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក

ចូលរួម​ដោយ​សេរី ​កម្មវិធី​ពិព័រណ៍​អប់រំ​អាមេរិក ដើម្បី​ស្វែង​យល់​ពី​ឱកាស​​បន្ត​ការ​សិក្សា​នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក

– កាល​បរិច្ឆេទ ៖ ថ្ងៃ​ទី​១៥ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៨ វេលា​ម៉ោង​២​រសៀល ដល់​ម៉ោង​៦​ល្ងាច
– ទីតាំង ៖ សណ្ឋាគារ Great Duke (អតីត​សណ្ឋាគារ InterContinental) ​
– អត្ថប្រយោជន៍ ៖ ទទួល​ការ​ផ្ដល់​​ប្រឹក្សា​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ ដើម្បី​ស្វែង​យល់​ពី​អត្ថប្រយោជន៍ និង​ចាប់​យក​​ឱកាស​សិក្សា​នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក
– ព័ត៌មាន​បន្ថែម E-mail ៖ EngP@state.gov

មតិយោបល់