ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ កំណាព្យស្នេហ៍...

កំណាព្យស្នេហ៍មាស អមដោយជីវប្រវត្តិរបស់ម្ចាស់កវីដងស្ទឹងសង្កែ គង្គប៊ុនឈឿន

0

សៀវភៅកំណាព្យស្នេហ៍មាស អមដោយជីវប្រវត្តិពិតរបស់ម្ចាស់កវីដងស្ទឹងសង្កែ គង្គប៊ុនឈឿន បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្នកនិពន្ធខ្មែរមួយរូបនេះពិតជាមានស្នាដៃដ៏ល្អ ដែលសិស្សានុសិស្ស និង អ្នកនិពន្ធជំនាន់ក្រោយគួរតែយកតម្រាប់តាម ព្រោះស្នាដៃនីមួយៗ របស់លោកគង្គប៊ុនឈឿន បង្កប់នូវអត្ថន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ លាយឡំដោយការអប់រំផងដែរ៕

ចុចដោនឡូដ នៅខាងក្រោមនេះ
https://drive.google.com/open?id=0B79AQfCxE1NrVWZVTjhPYjdGSTg

មតិយោបល់