ផ្ទះ ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា ចំណុចសំខាន់មួ...

ចំណុចសំខាន់មួយរបស់ MacBook Pro ថ្មីដែលយើងគួរលើកយកមកបង្អួតអ្នកដទៃ

0
touch-bar-answering-a-call-100690210-large

អ្នករាល់គ្នាមួយចំនួនមិនទាន់បានស្គាល់ច្បាស់ពី MacBook Pro 2016 ឡើយ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នក បានជៀវវាយកមកប្រើប្រាស់ហើយ នៅពេលដែលលោកអ្នកចង់បង្អួតមនុស្សម្នាក់អំពី សមត្ថភាព MacBook Pro 2016 ចំណុចសំខាន់ទីមួយគឺ Virtual Touch Bar យើងអាចធ្វើការអូសទាញ ការបន្ថែមពន្លឺអេក្រង់ ការបន្ថែមសម្លេងចម្រៀង ឬ គេអាចបើកកម្មវិធីមួយចំនួន ដើម្បីមើលនូវមុខងារផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ដែលនឹងលោតចេញមកប្លែកៗពីគ្នា ទៅតាមកម្មវិធីដែលយើងបើក ហើយអាចធ្វើការអូសទាញ ដោយម្រាមដៃយើងផ្ទាល់នៅលើបន្ទាត់ Touch Bar នោះយើងនឹងយល់ច្បាស់ពីអារម្មណ៍មួយនេះ។

ពេលនោះហើយពួកគេនឹងទទួលស្គាល់ភ្លាមៗថា នេះជាការច្នៃប្រឌិតថ្មី និងជាការកែលម្អដ៏អស្ចារ្យ សម្រាប់ Laptop ដែលមានបន្ទាត់ Touch Bar បង្ហាញពីលើ Keyboard៕

161111154121-macbook-pro-touch-bar-780x439

មតិយោបល់