ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ នាព្រឹកថ្ងៃទី...

នាព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា នឹងមានសន្និសីទកាសែតទាក់ទងនឹងការត្រៀមប្រកាសសាលដីកាស្ថាពរលើសំណុំរឿង ០០២/០១

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា បានធ្វើការគោរពអញ្ជើញតំណាងសារព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរជាតិទាំងអស់ ចូលរួមសន្និសីទកាសែតនៅថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦ វេលាម៉ោង ១០ ព្រឹកខាងមុខ នៅឯសណ្ឋាគារសាន់វេដោយអនុគ្រោះ។ ប្រធានបទ ទាក់ទងនឹងការត្រៀមប្រកាសសាលដីកាស្ថាពរលើសំណុំរឿង ០០២/០១ ដែលគ្រោងប្រកាសនៅថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ខាងមុខ។

សម្រាប់ពត័មានលម្អិត សូមអានក្នុងសេចក្ដីប្រកាសរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដូចខាងក្រោម៖

សេចក្ដីប្រកាស

មតិយោបល់