ផ្ទះ ព័ត៌មានសិល្បៈ និងកម្សាន្ត បវរកញ្ញ៤០ប្រទ...

បវរកញ្ញ៤០ប្រទេស ប្រជែងម្កុដពីកញ្ញាឯកកម្ពុជាយប់នេះ

0

យប់ថ្ងៃសុក្រទី១៨ វិច្ឆិកានេះ ព្រឹត្តិការណ៍បវរកញ្ញាឯកទេសចរណ៍អន្តរជាតិប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះលើកដំបូងនឹងដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រហើយ។ បវរកញ្ញាតំណាងឲ្យ៤០ប្រទេសមកទូទាំងពិភពលោក នឹងឡើងប្រកួតគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញនៅក្នុងរាត្រីនេះ ជាមួយនឹងបេក្ខនារីរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានតែមជាម្ចាស់ផ្ទះ។

ព្រឹត្តការណ៍វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្តនេះ នឹងត្រូវធ្វើឡើងចាប់ពីម៉ោង៧យប់តទៅ ក្នុងបរិវេណសណ្ឋាគារណាហ្គាវើល។ បេក្ខនារីទាំង៤១រូប សុទ្ធតែមានជំនឿចិត្តលើការគ្រងម្កុដប្រចាំឆ្នាំ២០១៦នេះ ក្នុងពេលដែលបេក្ខនារីតំណាងឲ្យកម្ពុជា គឺជានិស្សិតសិក្សានៅក្រៅប្រទេស អាននិយាយបារាំង និងអង់គ្លេសបានស្ទាត់ដូចភាសាកំណើត និងមានជំនឿចិត្តខ្ពស់មិនខុសគ្នា សម្រាប់ឱកាសគ្រងម្កុដក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះ។

កញ្ញាឯកតំណាងឲ្យកម្ពុជា ក៍មានការរំពឹងថា នឹងជាប់លេខ ខាងគ្រងសំលៀកបំពាក់បែបប្រពៃណី បានស្អាតជាងគេនោះផង ដោយសារតែឈុតអប្សរា ដែលនាងយកមកប្រកួតមានភាពធ្លោរ។ ក្នុងនោះបើសំដៅលើរូបសម្រស់ ជំនាញសិល្ប: និងចំណេះដឹងក៍នាងមានប្រៀបក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះផងដែរ ទើបឱកាសយប់នេះ នឹងក្លាយជាវេទិកាដណ្ដើមម្កុដពីបវរកញ្ញាឯកមកពី៤០ប្រទេសផ្សេងទៀត ដោយសារតែតំណាងរបសកម្ពុជា គឺបេក្ខនារីមួយរួបដែលមានអទិភាព។ យ៉ាងណាមិញគេមិនទាន់ដឹងថា បេក្ខនារីម្ចាស់ផ្ទះ ឬមកពីប្រទេសណាមួយក្លាយជា Miss Touism International 2016 នៅយប់នេះឡើយ ក្នុងពេលដែលម្ចាស់ផ្ទះ និងតំណាងមកពី៤០ប្រទេសផ្សេងទៀត សុទ្ធតែមានរូបសម្រស់ និងចំណេះដឹងមិនខុសគ្នា ។

%e1%9e%94%e1%9e%9c%e1%9e%9a%e1%9e%80%e1%9e%89%e1%9f%92%e1%9e%89%e1%9f%a4%e1%9f%a0-27 %e1%9e%94%e1%9e%9c%e1%9e%9a%e1%9e%80%e1%9e%89%e1%9f%92%e1%9e%89%e1%9f%a4%e1%9f%a0-26 %e1%9e%94%e1%9e%9c%e1%9e%9a%e1%9e%80%e1%9e%89%e1%9f%92%e1%9e%89%e1%9f%a4%e1%9f%a0-24 %e1%9e%94%e1%9e%9c%e1%9e%9a%e1%9e%80%e1%9e%89%e1%9f%92%e1%9e%89%e1%9f%a4%e1%9f%a0-23 %e1%9e%94%e1%9e%9c%e1%9e%9a%e1%9e%80%e1%9e%89%e1%9f%92%e1%9e%89%e1%9f%a4%e1%9f%a0-22 %e1%9e%94%e1%9e%9c%e1%9e%9a%e1%9e%80%e1%9e%89%e1%9f%92%e1%9e%89%e1%9f%a4%e1%9f%a0-21 %e1%9e%94%e1%9e%9c%e1%9e%9a%e1%9e%80%e1%9e%89%e1%9f%92%e1%9e%89%e1%9f%a4%e1%9f%a0-20 %e1%9e%94%e1%9e%9c%e1%9e%9a%e1%9e%80%e1%9e%89%e1%9f%92%e1%9e%89%e1%9f%a4%e1%9f%a0-19 %e1%9e%94%e1%9e%9c%e1%9e%9a%e1%9e%80%e1%9e%89%e1%9f%92%e1%9e%89%e1%9f%a4%e1%9f%a0-18 %e1%9e%94%e1%9e%9c%e1%9e%9a%e1%9e%80%e1%9e%89%e1%9f%92%e1%9e%89%e1%9f%a4%e1%9f%a0-17 %e1%9e%94%e1%9e%9c%e1%9e%9a%e1%9e%80%e1%9e%89%e1%9f%92%e1%9e%89%e1%9f%a4%e1%9f%a0-16 %e1%9e%94%e1%9e%9c%e1%9e%9a%e1%9e%80%e1%9e%89%e1%9f%92%e1%9e%89%e1%9f%a4%e1%9f%a0-15 %e1%9e%94%e1%9e%9c%e1%9e%9a%e1%9e%80%e1%9e%89%e1%9f%92%e1%9e%89%e1%9f%a4%e1%9f%a0-14 %e1%9e%94%e1%9e%9c%e1%9e%9a%e1%9e%80%e1%9e%89%e1%9f%92%e1%9e%89%e1%9f%a4%e1%9f%a0-13 %e1%9e%94%e1%9e%9c%e1%9e%9a%e1%9e%80%e1%9e%89%e1%9f%92%e1%9e%89%e1%9f%a4%e1%9f%a0-12 %e1%9e%94%e1%9e%9c%e1%9e%9a%e1%9e%80%e1%9e%89%e1%9f%92%e1%9e%89%e1%9f%a4%e1%9f%a0-11 %e1%9e%94%e1%9e%9c%e1%9e%9a%e1%9e%80%e1%9e%89%e1%9f%92%e1%9e%89%e1%9f%a4%e1%9f%a0-10 %e1%9e%94%e1%9e%9c%e1%9e%9a%e1%9e%80%e1%9e%89%e1%9f%92%e1%9e%89%e1%9f%a4%e1%9f%a0-9 %e1%9e%94%e1%9e%9c%e1%9e%9a%e1%9e%80%e1%9e%89%e1%9f%92%e1%9e%89%e1%9f%a4%e1%9f%a0-8 %e1%9e%94%e1%9e%9c%e1%9e%9a%e1%9e%80%e1%9e%89%e1%9f%92%e1%9e%89%e1%9f%a4%e1%9f%a0-7 %e1%9e%94%e1%9e%9c%e1%9e%9a%e1%9e%80%e1%9e%89%e1%9f%92%e1%9e%89%e1%9f%a4%e1%9f%a0-6 %e1%9e%94%e1%9e%9c%e1%9e%9a%e1%9e%80%e1%9e%89%e1%9f%92%e1%9e%89%e1%9f%a4%e1%9f%a0-5 %e1%9e%94%e1%9e%9c%e1%9e%9a%e1%9e%80%e1%9e%89%e1%9f%92%e1%9e%89%e1%9f%a4%e1%9f%a0-4 %e1%9e%94%e1%9e%9c%e1%9e%9a%e1%9e%80%e1%9e%89%e1%9f%92%e1%9e%89%e1%9f%a4%e1%9f%a0-3 %e1%9e%94%e1%9e%9c%e1%9e%9a%e1%9e%80%e1%9e%89%e1%9f%92%e1%9e%89%e1%9f%a4%e1%9f%a0-2 %e1%9e%94%e1%9e%9c%e1%9e%9a%e1%9e%80%e1%9e%89%e1%9f%92%e1%9e%89%e1%9f%a4%e1%9f%a0-1

មតិយោបល់