ផ្ទះ ព័ត៌មានសិល្បៈ និងកម្សាន្ត The Rock ជាប់...

The Rock ជាប់ឈ្មោះជា​បុរស​ដែលសិចស៊ីបំផុត​ឆ្នាំ​២០១៦

0

Dwayne Johnson ដែលមានឈ្មោះក្នុងពិភពសិល្ប: និង កីឡាកាស The Rock ដែលជា​អ្នកជោគជ័យបំផុត ក្នុងវិស័យ​លើសង្វៀន ហើយនៅឆ្នាំ​២០១៦ នេះ តារានិង កីឡាកររូបនេះ បានក្លាយជា​អ្នករកចំណូលបានច្រើនជាងគេ​។​

Dwayne Johnson បានជោគជ័យមួយទៀតលើ​ចំណូលដែលរកបានច្រើន នោះគឺ បានជាប់ឈ្មោះជា​បុរស​ដ៏សិចស៊ី នៅលើ​ទស្សនាវដ្តី People ។​
បញ្ជាក់ផងដែរថា The Rock នៅឆ្នាំ​២០១៦ នេះមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ១២៥ លានដុល្លារ​អាម៉េរិក ៕​
the-rock-1

the-rock-2 the-rock-3 the-rock-4 the-rock-5

មតិយោបល់