ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ACUប្រកាសព័ត៌...

ACUប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការឃាត់ខ្លួនឈ្មោះ ឈឹម ពិសិដ្ឋ ជំនួយការលោកអគ្គលេខាធិការរង១រូបរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDC)

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់លោក អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ បានឲ្យថា ពាក់ពន្ធ័នឹងករណី ទាមទារ និងទទួលប្រាក់ខុសច្បាប់ នៅក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDC) របស់ជនសង្ស័យឈ្មោះ ឈឹម ពិសិដ្ឋ​​ មុខរងារជំនួយការ លោកអគ្គលេខាធិការរង ១រូប នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDC) ត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ ។

ចង់ជ្រាបកាន់តែលម្អិត សូមចូលមើលក្នុងខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់