ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ Update៖ រូបភា...

Update៖ រូបភាពជាក់ស្តែង មុនពេលមន្ត្រីនគរបាលស័ក្ត៣ម្នាក់ ជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ត្រូវរថយន្តបុកកិនខ្ទេចក្បាលស្លាប់ នៅបន្ទាយមានជ័យ

0

បន្ទាយមានជ័យ: រូបភាពជាក់ស្តែង មុនពេលមន្ត្រីនគរបាលស័ក្ត៣ម្នាក់ ជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ត្រូវរថយន្តបុកកិនខ្ទេចក្បាល នៅបន្ទាយមានជ័យ។
សូមទស្សនាដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់