ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកព្រះសីហនុ...

អ្នកព្រះសីហនុ​! ​ថ្ងៃទី១០និងទី១១ ដាច់ភ្លើងហើយ

0

ព្រះសីហនុ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីព្រះសីហនុ បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី១០ និងទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង៨ព្រឹក ដល់ម៉ោង៤រសៀល នឹងធ្វើការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីជាបណ្តោះអាសន្ន នៅទីតាំងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់