ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកក្រុងកំពង...

អ្នកក្រុងកំពង់ចាម ចង់ដឹងថ្ងៃដាច់ភ្លើងទេ?..

0

កំពង់ចាម: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីកំពង់ចាម បានឲ្យដឹងថា អគ្គិសនីកំពង់ចាម នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីនៅថ្ងៃទី៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ ចាប់ពីវេលាម៉ោង៨ព្រឹក ដល់ម៉ោង១០ព្រឹក ទៅតាមតំបន់មួយចំនួនដូចខាងក្រោមនេះ ៖

មតិយោបល់