ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ដាច់ភ្លើងតំបន...

ដាច់ភ្លើងតំបន់មួយចំនួន នៅស្វាយរៀង

0

ស្វាយរៀង: យោងតាមការជូនដំណឹងពីអគ្គិសនីស្វាយរៀង បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី ៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ នៅវេលាម៉ោង ២ និង៣០នាទីរសៀលនេះ អគ្គិសនីស្វាយរៀង នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីបណ្តោះអាសន្ននៅភូមិទទា សង្កាត់ចេក ដើម្បីឲ្យក្រុមការងារបច្ចេកទេសធ្វើការជួសជុលបណ្តាញខ្សែMV។

អតិថិជននឹងមានចរន្តអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ឡើងវិញនៅវេលាម៉ោង ៣ និង៣០ នាទីរសៀល៕

មតិយោបល់