ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកព្រះសីហនុ...

អ្នកព្រះសីហនុ ដឹងមូលហេតុដាច់ភ្លើងទេ?

0

ព្រះសីហនុ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ អគ្គិសនីខេត្តព្រះសីហនុបានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ វេលាម៉ោង១និង២១នាទីរសៀល មានករណីដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនៅបន្ទប់S០៩ មូលហេតុបណ្តាលមកពីរថយន្តកាយដី កាយប៉ះបណ្តាញLVកប់ដី ដូចនេះអតិថិជនដែលប្រើប្រាស់នៅបន្ទប់ភ្លើង S០៩ ចាប់ពីអូរ១ ដល់អូរ២ នឹងត្រូវដាច់ចរន្តអគ្គិសនីបណ្តេះអសន្ន៖ ហើយក្រុមកាងារកំពុងតែធ្វើការជួសជុលដើម្បីឲ្យឆាប់មានចរន្តអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ឡើងវិញ៕

មតិយោបល់