ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អគ្គិសនីកំពង់...

អគ្គិសនីកំពង់ចាម ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងហាមឡើងបង្គោល និងសំណង់ផ្សេងៗជិតខ្សែបណ្តាញ

0

កំពង់ចាម: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីកំពង់ចាម បានឲ្យដឹងថា អគ្គិសនីកំពង់ចាម នឹងធ្វើការភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនីលើបណ្តាញបញ្ជូនរង ៣៣គីឡូវ៉ុល ដែលបានសាងសង់រួច ដូច្នេះចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០១៨ សូមប្រុងប្រយត្ន័ហាមឡើងលើបង្គោល និងការសាងសង់សំណង់ផ្សេងៗដែលនៅជិតបណ្តាញបញ្ជូនរង២២គីឡូវ៉ុល ដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិត៕

មតិយោបល់