ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកកំពត ថ្ងៃ...

អ្នកកំពត ថ្ងៃទី៣ខែកុម្ភៈ ដាច់ភ្លើងហើយ!

0

កំពត: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីកំពត បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី៣ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០១៨ អគ្គិសនីកំពតនឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីបណ្តោះអាសន្ន នៅវេលាម៉ោង៨ព្រឹក ដល់ម៉ោង១២ថ្ងៃត្រង់ ទៅតាមទីតាំងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់