ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ប្រយ័ត្នផងបងប...

ប្រយ័ត្នផងបងប្អូន! កម្ពុជានឹងទទួលរងឥទ្ធិពលព្យុះទី១៦ឈ្មោះBEBINCA…!

0

យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ស្តីពី ស្ថានភាពរបស់ព្យុះទី​១៦ ឈ្មោះ បេប៊ីនកា(BEBINCA) ៖

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.