ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមប្រុងប្រយ័...

សូមប្រុងប្រយ័ត្នបងប្អូន! ទឹកទន្លេសេសាន ក្នុងខេត្តរតនគិរី កំពុងជន់ឡើងខ្លាំង​!

0

យោងតាមផេកក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម បានឲ្យដឹងថា ទឹកទន្លេសេសាន ក្នុងខេត្តរតនគិរី កំពុងជន់ឡើងខ្លាំង​៕

មតិយោបល់