ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ប្រសិនបើបងប្អ...

ប្រសិនបើបងប្អូនបានស្គាល់ពួកគាត់ សូមឲ្យទាក់ទងមកជំនាញផ្ទាល់ដើម្បីមកទទួលអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងសួង

0

ត្បូងឃ្មុំ: យោងតាមផេក អធិការដ្ឋានក្រុងសួង បានឲ្យដឹងថា ផែនអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ សូមជម្រាបជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅ«ភូមិសួងកើត» ប្រសិនបើបងប្អូនបានស្គាល់ពួកគាត់ សូមឲ្យទាក់ទងមកជំនាញផ្ទាល់ដើម្បីមកទទួលអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងសួង។

លេខទាក់ទង៖ 097 216 1111 ,097 6607 338 , 097 6220 167 ៕

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.