ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ក្រសួងការងារ ...

ក្រសួងការងារ ស្នើឲ្យសហជីព និងសមាគមនិយោជកទាំងអស់ អនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវរាល់កាតព្វកិច្ច ក្នុងច្បាប់សហជីព

0

ភ្នំពេញ: កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦នេះ ក្រសួងការងារងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវ: បានស្នើឱ្យសហជីព និងសមាគមនិយោជកទាំងអស់ បំពេញតាមលក្ខខណ្ឌ និងអនុវត្តឱ្យបានត្រឹមត្រូវនូវរាល់កាតព្វកិច្ច ដូចមានចែងក្នុងច្បាប់សហជីព ដែលចេញជាធរមាន។

យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការងារ បានឱ្យដឹងថា ច្បាប់ស្តីពីការងារបុគ្គលិកធ្វើការតាមផ្លូវអាកាស និងផ្លូវសមុទ្រ ព្រមទាំងសាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថា ច្បាប់សហជីពត្រូវបានប្រកាសឱ្យប្រើដោយព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៥១៦/០០៧ ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។

ការជំរុញឱ្យអនុវត្តឱ្យត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នេះ ប្រយោជន៍ដើម្បីធានានូវការការពារសិទ្ធិ និងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ជនទាំងឡាយ ដែលស្ថិតនៅក្រោមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីការងារ និងបុគ្គលិកធ្វើការតាមផ្លូវអាកាស និងផ្លូវសមុទ្រ និងធានាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការចរចាសមូហភាពរវាងកម្មករ និយោជិត និងនិយោជក ផងដែរ៕

Loading...