ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ បើមានបងប្អូនណ...

បើមានបងប្អូនណា បាត់ស្លាកលេខរថយន្ត ដូចរូបភាពបង្ហាញ អាចមកបើកយកវិញបាន

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមការិយាល័យ ព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតស្រាល រាជធានីភ្នំពេញ បន្ទាប់ពីធ្វើការបង្រ្កាបករណីលួចស្លាកលេខរថយន្ត យ៉ាងសកម្មក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកន្លងមក នៅពេលនេះ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹ ចំពោះបងប្អូនណាមានបាត់ស្លាកលេខរថយន្ត ដូចមានក្នុងរូចភាពបង្ហាញ អាចទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទ ០១២ ៧១ ៨១ ៧១៕

មតិយោបល់